After School Activities

After School Activities

Dear Parents,

Semester 2, After School Activities to Support Learning will begin Monday, March 14. The registration for ASAs officially started. The deadline to register is Wednesday, March 9th.

Grade 1 & 2 Click ASA's information. 

Click here to fill the form. 

Grade 3 - 5 2 Click ASA's information. 

Click here to fill the form. 

Thank you.

School Administration

Хүндэт эцэг эхчүүд ээ,

2-р семестрийн хичээлийн дараах сургалт 3-р сарын 14-ны Даваа гарагт эхэлнэ. Хичээлийн дараах сургалтын  бүртгэл эхэллээ. 3-р сарын 9-ний  Лхагва гараг гэхэд бүртгэл хаагдахыг анхаарна уу.

1 ба 2-р дугаар ангийн Дугуйлангуудын мэдээллийг харна уу.

Энд дарж бүртгүүлнэ үү.

3-5-р дугаар ангийн Дугуйлангуудын мэдээллийг харна уу.

Энд дарж бүртгүүлнэ үү.