ASU is accepting new enrollment from May 17 for the upcoming school year. Америк дунд сургууль 2021-2022 оны хичээлийн жилийн шинэ элсэлтээ авч эхэллээ. Бүртгэл 5 сарын 17-ноос эхлэнэ.

ASU is accepting new enrollment from May 17 for the upcoming school year. Америк дунд сургууль 2021-2022 оны хичээлийн жилийн шинэ элсэлтээ авч эхэллээ. Бүртгэл 5 сарын 17-ноос эхлэнэ.
Published on: 2021/05/10