ASU Sings in the Rain /Spring concert/

ASU Sings in the Rain /Spring concert/

Parents, Guardians and ASU Community members are reminded that our final concert of the year happens this evening, Thursday, May 17th, 2018 at 6 pm in the Secondary School Auditorium. We hope you will join us to celebrate "ASU sings in the Rain."

Ticket price: 5000MNT

School Administration

__________________________________________________________________________________

Хүндэт Эцэг эх, ASU Сургуулийн багш ажилтан, сурагчид та бүхэнд Ахлах, дунд сургуулийн "ASU sings in the Rain" хаврын концерт 2018 оны 5-р сарын 17-ны 6 цагт ахлах сургуулийн урлагийн зааланд болох гэж буйг сануулж байна. Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Тасалбарын үнэ: 5000₮

Сургуулийн захиргаа


Published on: 2018/05/17