Co Curricular Activity

Co Curricular Activity

Dear Parents,

Semester 1, Co Curricular Activities will begin Monday, September 19. The registration for CCAs officially started. The deadline to register is Friday,  September 9th.

Grade 1 & 2 Click CCA's information. 

Click here to fill the form. 

Grade 3 - 5 2 Click CCA's information. 

Click here to fill the form. 

Thank you.

School Administration

Хүндэт эцэг эхчүүд ээ,

1-р семестрийн хичээлийн дараах дугуйлан 9-р сарын 19-ны Даваа гарагт эхэлнэ. Хичээлийн дараах дугуйлангийн  бүртгэл эхэллээ. 9-р сарын 9-ний Баасан гараг гэхэд бүртгэл хаагдахыг анхаарна уу.

1 ба 2-р дугаар ангийн Дугуйлангуудын мэдээллийг харна уу.

Энд дарж бүртгүүлнэ үү.


3-5-р дугаар ангийн Дугуйлангуудын мэдээллийг харна уу.

Энд дарж бүртгүүлнэ үү.