ES November Coffee & Conversation

ES November Coffee & ConversationTopic: How Parents Can Support Social and Emotional Needs

Speakers: Grade 4 & 5 House Captains

with Dr. Geshel and Ms. Effa

Date: Wednesday, November 28

Time: 8:30am- 9:15am

Venue: Library

Кофетой яриа

Сэдэв: Эцэг эхчүүдэд хүүхдийн нийгэмшил болон сэтгэл зүйн дэмжлэгийг хэрхэн үзүүлэх тухай

Илтгэгчид: 4-5 ангийн багийн ахлагч нартай хамт

Доктор. Мэган Гэшил болон Жоанна Эффа

Хэзээ: 11-р сарын 28-нд 

Хэдэн цагт: 8:30-9:15

Хаана: Номын санд

Published on: 2018/11/27