PSAT 8/9, 2019 March 11

PSAT 8/9, 2019 March 11

Dear Parent or Guardian,

The American School of Ulaanbaatar will provide all students in Grades 8 and 9 the opportunity to sit the PSAT 8/9  this Spring. ASU will administer the PSAT 8/9 on March 11, 2019 to students in grades 8 and 9 who choose to register for the exam . The cost to take the PSAT 8/9 is USD $25.00.

The PSAT 8/9 is the first test in the SAT Suite of Assessments. Tightly aligned with SAT, it establishes a baseline for college and career readiness. The PSAT 8/9 will support all students with early feedback on the skills and knowledge that matter most for college and career success. Students will have an early opportunity to:

  • Measure and follow performance.
  • Ensure they are on target to achieve college and career readiness.
  • Pinpoint areas for development.

Deadline to submit your order for PSAT 8/9 is December 10, 2018. The payment must be submitted to the Finance Office by this date for the student to be eligible to take the test.

If you have questions regarding the PSAT, please stop by the SAT Ambassador booth (every Monday at the secondary school reception from 12:00-12:30 PM) or reach out to Ms. Ariun via email: counselor@asu.edu.mn.

You may also visit https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9/test-design for more information.

Sincerely,

Ariun Zorigt

Guidance Counselor

American School of Ulaanbaatar.Хүндэт эцэг эхчүүд ээ,

Америк дунд сургуулиас 8-9-р ангийн сурагчдадаа 2019 оны 3-р сарын 11-ний өдөр PSAT 8/9 шалгалтыг өгөх боломжийг олгож байгаа бөгөөд уг шалгалтын төлбөр USD $25.00.

PSAT 8/9 шалгалт нь SAT шалгалтуудтай дүйцүүлж боловсруулсан шалгалт бөгөөд сурагчдыг коллежид элсэх суурь бэлтгэлийг хангах зорилготой. Уг шалгалт нь сурагчдад өөрсдийн чадвар, мэдлэгийн түвшнийг тодорхойлоход тусална. Үүнд:

Сурагчдын гүйцэтгэлийг үнэлэх, хэмжих

Сурагчид их сургуульд орох бэлтгэл ямар түвшинд явж байгааг нягтлах

Хөгжүүлэх шаардлагатай чадваруудыг илрүүлэх.

Шалгалтын төлбөр болох US $25.00-ыг сургуулийн Санхүүгийн албанд 2018-12-10-ны дотор төлнө үү.

Хэрвээ танд PSAT шалгалтын талаарх асуулт байвал сургуулийн SAT төлөөлөгчидтэй уулзаж зөвлөгөө авах эсвэл зөвлөх багш З. Ариунтай counselor@asu.edu.mn -ээр холбогдоорой. (SAT төлөөлөгчид нь 5 сурагчдаас бүрдсэн клуб бөгөөд долоо хоногийн Даваа гараг бүр цайны цагаар сургуулийн үүдний хэсэгт байрлаж, мэдээлэл хүргэдэг юм.)

Та доорх линк рүү орж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу. https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-10/test-design

Хүндэтгэсэн,

Ариун Зоригт

Зөвлөх Багш

Улаанбаатар дахь Америк Сургууль

Published on: 2018/11/19