Due to the Coronavirus outbreak

Due to the Coronavirus outbreak

Due to the Coronavirus outbreak, the Government of Mongolia and the Ministry of Education mandated that all public and private schools close from January 27th to March 30th, 2020. Since all schools cannot have a gathering of students, American School of Ulaanbaatar will not be open for March 14th, 2020 SAT testing date. Please contact the College Board (www.collegeboard.com) for a refund or shift the testing date to the May or June SAT. Thank you for your understanding.

Коронавирусын дэгдэлтээс шалтгаалан, Монгол улсын Засгийн газар болон Эрүүл мэндийн яамны шийдвэрийн дагуу 2020 оны 1-р сарын 27-ноос 3-р 30-ны өдрийг хүртэл бүх улсын болон хувийн сургуулиуд түр хаагдсан билээ. Сургуулиуд байран дээрээ сурагчид цуглуулах боломжгүй учраас Улаанбаатар дахь Америк Дунд Сургууль дээр 3-р сарын 14-нд төлөвлөгдсөн байсан SAT шалгалт авахгүй болсныг мэдэгдэж байна. Бүртгүүлсэн сурагчид College Board (www.collegeboard.com)-той холбогдон, төлбөрийн буцаалт авах эсвэл 5, 6-р сарын шалгалт руу шилжүүлэх боломжтой.

Published on: 2020/03/02