School Closed

School Closed

Greetings, Parents,

Due to the Government’s mandate, ASU will be closed on Monday, January 27, 2020. Please continue to check your school email for more information about the school closing and what our plan for student assignments and lessons will be. High school exams will be given as scheduled.

Kind regards,

School Administration

Хүндэт эцэг эхчүүд ээ,

Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу Улаанбаатар дахь Америк Дунд Сургууль нь 2020 оны 1-р сарын 27-ны Даваа гарагт хичээл орохгүй болохыг мэдэгдэж байна. Бид сурагчдын хичээл, даалгаврын төлөвлөгөө болон сургууль хэдий хүртэл хаагдах талаар мэдээллийг үргэлжлүүлэн явуулах тул сургуулиас ирж буй имэйлийг тогтмол шалгаж байна уу. Ахлах сургуулийн шалгалт хуваарийн дагуу явагдана.

Хүндэтгэсэн,

Сургуулийн Захиргаа

Published on: 2020/01/25