Reading Program

Reading Program

ASU is proud to introduce Accelerated Reader (AR) and Series Reading to support our Grade 3 to Grade 5 students to become better readers. We also have Raz-kids for Pre-K to Grade 2 to help them be the best readeGrade 3 to 5 

What is AR (Accelerated Reader) and how does it work?

Series Reading

 • Students read an entire series of books (example Harry Potter) and receive extra rewards for their effort. Millionaires Club

 • For Grades 3-5 
 • Millionaires Club is a reward system based on the number of words read
 • There are two parts for the Millionaires Club
  • Student level 
   • Grade 3
    • 450,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 600,000 words read = a medal
    • 750,000 words read = pizza
    • 900,000 words read = a T-shirt
   • Grade 4
    • 600,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 750,000 words read = a medal 
    • 900,000 words read = pizza
    • 1,100,000 words read = a T-shirt 
   • Grade 5
    • 750,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 1,000,000 words read = a medal 
    • 1,200,000 words read = pizza
    • 1,500,000 words read = a T-shirt 
  • Class level 
   • 7,000,000 words read = Green Wolf Pride, pizza and ice-cream party (grade 3 only) 
   • 10,000,000 words read = Green Wolf Pride, pizza and ice-cream party
   • 15,000,000 words read = Green Wolf Pride, pizza and ice-cream party
   • 20,000,000 words read = Green Wolf Pride, pizza and ice-cream party

Point Awards 

 • Teachers and students will set point goals together. Thus if the student reaches their goal they will be rewarded with rewards from their teachers. 
 • Some of those rewards may include:
  • No homework pass
  • Crazy hair day
  • No uniform day 

Grade Pre-K to Grade 2

All-Star Club

 • How do you get in the All-Star Club?
  • It’s simple! Listen and read the books on Raz-kids and then pass the quizzes to earn stars each day. The more you do this, the more stars you earn! 

Raz-kids

 • Students are assigned a level to start the year (A through Z). They need to listen, read and pass the quiz for each book on that level. When doing that they earn points. After completing all books for that level the computer will automatically jump them to the next level. Each level has a mixture of fiction and nonfiction books for a healthy balance. All-Star Student Rewards

 • Pre-K
  • 20,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate 
  • 30,000 stars = a medal 
  • 40,000 stars = pizza
  • 50,000 stars = a T-shirt 
 • Kindergarten 
  • 30,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate 
  • 40,000 stars = a medal
  • 50,000 stars = pizza
  • 60,000 stars = a T-shirt  
 • Grade 1
  • 40,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate
  • 50,000 stars = a medal
  • 60,000 stars = pizza
  • 70,000 stars = a T-shirt 
 • Grade 2 
  • 50,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate
  • 60,000 stars = a medal
  • 70,000 stars = pizza
  • 80,000 stars = a T-shirt 

All-Star Class Awards 

 • Pre-K/Kindergarten 
  • 500,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
  • 750,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
  • 1,000,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
  • 1,250,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
 • Grade 1
  • 750,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
  • 1,000,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
  • 1,250,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
  • 1,500,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
 • Grade 2
  • 1,000,000 stars = Green Wolf Pride and pizza 
  • 1,250,000 stars = Green Wolf Pride and pizza
  • 1,500,000 stars = Green Wolf Pride and pizza 
  • 1,750,000 stars = Green Wolf Pride and pizza Улаанбаатар дах Америк сургууль нь 3-5-р ангийн сурагчидаа илүү сайн уншигч болоход нь туслах зорилгоор Хурдан Уншигч (AR) болон Цуврал Ном Уншлагийг нэвтрүүлж байгаадаа таатай байна. Бид мөн цэцэрлэгээс 2-р ангийнхандаа ч сайн уншигч байхад нь туслахаар Raz-kids ашигладаг. 

AR гэж юу вэ, хэрхэн ажилладаг вэ? 

Цуврал номын уншлага

 • Сурагчид бүтэн цуврал номыг (жишээ нь Харри Поттер) уншиж, хичээл зүтгэлийнхээ төлөө нэмэлт шагнал авдаг.


Саятнуудын клуб

3-5-р анги

 • Саятнуудын клуб нь уншсан хуудсуудаас хамаарсан урамшууллын систем юм
 • Саятан клубт зориулсан хоёр хэсэг байдаг
 • Сурагчийн түвшин
 • 3-р анги
 • 450,000 үг уншвал = гэрчилгээ, Алдрын Хана дээр зураг, бэлэг
 • 600,000 үг уншвал = медаль
 • 750,000 үг уншвал = пицца
 • 900,000 үг уншвал = подволк
 • 4-р анги
 • 600,000 үг уншвал = гэрчилгээ, Алдрын Хана дээр зураг, бэлэг
 • 750,000 үг уншвал = медаль
 • 900,000 үг уншвал = пицца
 • 1,100,000 үг уншвал = подволк
 • 5-р анги
 • 750,000 үг уншвал = гэрчилгээ, Алдрын Хана дээр зураг, бэлэг
 • 1,000,000 үг уншвал = медаль
 • 1,200,000 үг уншвал = пицца
 • 1,500,000 үг уншвал = подволк

 • Ангийн түвшин
 • 7,000,000 үг уншвал = Ногоон чонын бахархал, пицца, зайрмагны үдэшлэг (Зөвхөн 3-р анги)
 • 10,000,000 үг уншвал = Ногоон чонын бахархал, пицца, зайрмагны үдэшлэг
 • 15,000,000 үг уншвал = Ногоон чонын бахархал, пицца, зайрмагны үдэшлэг
 • 20,000,000 үг уншвал = Ногоон чонын бахархал, пицца, зайрмагны үдэшлэг

Онооны шагнал

 • Багш, сурагчид хамтдаа зорилгоо тодорхойлно. Ингээд хэрэв сурагч зорилгодоо хүрвэл багш нь шагнаж урамшуулна. 
 • Эдгээр урамшууллаас дурьдвал:
  • Гэрийн даалгавраас чөлөөлөгдөх
  • Галзуу үсний өдөр
  • Дүрэмт хувцасгүй өдөр гэх мэт

Цэцэрлэгээс-2-р анги

All-Star Клуб

 • All-Star Клубт яаж орох вэ? 
  • Ман энгийн! Өдөр бүр Разкидс дээр ном сонсоно мөн уншина, дараа нь асуулт хариуланд хариулна. Илүү их унших тусам илүү их од цуглуулна. 

Разкидс 

 • Сурагчид жилийн эхэнд  (A - Z хүртэл) уншлагын төвшингөө тодорхойлуулна. Түвшин бүр дээр ном нэг бүрийг сонсож, уншаад, асуултанд хариулна. Уншиж байхдаа оноо цуглуулна. Түвшингийнхөө номнуудаа уншаад дуусгавал автоматаар түвшин дээшилнэ. Түвшин бүрт тэнцвэртэй байхын тулд уран зохиол, уран зохиолын бус номуудыг хольсон байдаг. 

All-Star Шагнал

 • Цэцэрлэг
  • 20,000 од = бэлэг, Алдрын Хана дээр зураг, гэрчилгээ
  • 30,000 од =  медаль, 
  • 40,000 од = пицца
  • 50,000 од = подволк

 • Бэлтгэл анги
 • 30,000 од = бэлэг, Алдрын Хана дээр зураг, гэрчилгээ
 • 40,000 од =  медаль
 • 50,000 од = пицца
 • 60,000 од = подволк
 • 1-р анги
  • 40,000 stars = од = бэлэг, Алдрын Хана дээр зураг, гэрчилгээ
  • 50,000 од =  медаль
  • 60,000 од = пицца
  • 70,000 од = подволк
 • 2-р анги
  • 50,000 stars =  од = бэлэг, Алдрын Хана дээр зураг, гэрчилгээ
  • 60,000 од =  медаль, пицца, подволк
  • 70,000 од = пицца
  • 80,000 од = подволк

All-Star Ангийн шагнал

 • Цэцэрлэг/ Бэлтгэл анги
  • 500,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 750,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 1,000,000 од =  Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 1,250,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пицца
 • 1-р анги
  • 750,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 1,000,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 1,250,000 од =  Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 1,500,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пицца

 • 2-р анги
  • 1,000,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 1,250,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 1,500,000 од =  Ногоон Чонын Бахархал, пицца
  • 1,750,000 од = Ногоон Чонын Бахархал, пиццаASU is proud to introduce Accelerated Reader (AR) and Series Reading to support our Grade 3 to Grade 5 students to become better readers. We also have Raz-kids for Pre-K to Grade 2 to help them be the best readers too. 

Grade 3 to 5 

What is AR (Accelerated Reader) and how does it work?

 • Basically AR is a computer program that quizzes students on books they have chosen to read. The student is given a range of books they are free to read from their ZPD (Zone of proximal development). If they pass the quiz (80% or higher) then they earn points. Points are based on the difficulty and length of the book. These quizzes give the student instance feedback and make sure that the student has read the entire book. Also each student establishes AR goals with their homeroom teacher that they try to achieve. 
 • Here is the link to the opening page https://hosted14.renlearn.com/6603246/default.aspx 

Series Reading

 • Students read an entire series of books (example Harry Potter) and receive extra rewards for their effort. 

Millionaires Club

 • For Grades 3-5 
 • Millionaires Club is a reward system based on the number of words read
 • There are two parts for the Millionaires Club
  • Student level 
   • Grade 3
    • 450,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 600,000 words read = a medal, pizza and a T-shirt 
   • Grade 4
    • 600,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 750,000 words read = a medal, pizza and a T-shirt 
   • Grade 5
    • 750,000 words read = certificate, picture on the Wall of Fame and a gift 
    • 1,000,000 words read = a medal, pizza and a T-shirt 
  • Class level 
   • 7,000,000 words read = Green Wolf Pride, pizza and ice-cream party (grade 3 only) 
   • 10,000,000 words read = Green Wolf Pride, pizza and ice-cream party
   • 15,000,000 words read = Green Wolf Pride, pizza and ice-cream party
   • 20,000,000 words read = Green Wolf Pride, pizza and ice-cream party

Point Awards 

 • Teachers and students will set point goals together. Thus if the student reaches their goal they will be rewarded with rewards from their teachers. 
 • Some of those rewards may include:
  • No homework pass
  • Crazy hair day
  • No uniform day 

Grade Pre-K to Grade 2

All-Star Club

 • How do you get in the All-Star Club?
  • It’s simple! Listen and read the books on Raz-kids and then pass the quizzes to earn stars each day. The more you do this, the more stars you earn! 

Raz-kids

 • Students are assigned a level to start the year (A through Z). They need to listen, read and pass the quiz for each book on that level. When doing that they earn points. After completing all books for that level the computer will automatically jump them to the next level. Each level has a mixture of fiction and nonfiction books for a healthy balance. 

All-Star Student Rewards

 • Pre-K
  • 20,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate 
  • 30,000 stars = a medal, pizza and a T-shirt 
 • Kindergarten 
  • 30,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate 
  • 40,000 stars = a medal, pizza and a T-shirt 
 • Grade 1
  • 40,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate
  • 50,000 stars = a medal, pizza and a T-shirt 
 • Grade 2 
  • 50,000 stars = a gift, your picture on the All-Star board, and a certificate
  • 60,000 stars = a medal, pizza and a T-shirt 

All-Star Class Awards 

 • Pre-K/Kindergarten 
  • 500,000 stars 
 • Grade 1
  • 700,000 stars 
 • Grade 2
  • 900,000 stars 
Улаанбаатар дах Америк сургууль нь 3-5-р ангийн сурагчидаа илүү сайн уншигч болоход нь туслах зорилгоор Хурдан Уншигч (AR) болон Цуврал Ном Уншлагийг нэвтрүүлж байгаадаа таатай байна. Бид мөн цэцэрлэгээс 2-р ангийнхандаа ч сайн уншигч байхад нь туслахаар Raz-kids ашигладаг. 

AR гэж юу вэ, хэрхэн ажилладаг вэ? 

 • AR нь сурагчдаас сургуулийн номын сангаас уншихаар авсан номнуудаас асуулт хариулт авдаг компьютерийн программ юм. Сурагчдад ZPD (уншлагын төвшинд таарсан) -с унших боломжтой олон төрлийн ном өгдөг. Хэрэв тэд асуултанд амжилттай хариулвал (80% ба түүнээс дээш) оноо авна. Оноо нь уншлагын төвшин хэр өндөр эсвэл хэр олон хуудастай ном гэдгээс хамаарна. Эдгээр асуулт хариултууд нь сурагчийн төвшин,  тухайн номыг бүхэлд нь уншсан эсэхийг шалгана. Мөн сурагч бүр ангийн багштайгаа хамт AR дээрхи зорилт тавьдаг бөгөөд үүндээ хүрэхийг хичээдэг.
 •  https://hosted14.renlearn.com/6603246/default.aspx  холбоосоор нэвтрэх 

Цуврал номын уншлага

 • Сурагчид бүтэн цуврал номыг (жишээ нь Харри Поттер) уншиж, хичээл зүтгэлийнхээ төлөө нэмэлт шагнал авдаг.

Саятнуудын клуб

3-5-р анги

 • Саятнуудын клуб нь уншсан хуудсуудаас хамаарсан урамшууллын систем юм
 • Саятан клубт зориулсан хоёр хэсэг байдаг
 • Сурагчийн түвшин
 • 3-р анги
 • 450,000 үг уншвал = гэрчилгээ, Алдрын Хана дээр зураг, бэлэг
 • 600,000 үг уншвал = медаль, пицца, подволк
 • 4-р анги
 • 600,000 үг уншвал = гэрчилгээ, Алдрын Хана дээр зураг, бэлэг
 • 750,000 үг уншвал = медаль, пицца, подволк
 • 5-р анги
 • 750,000 үг уншвал = гэрчилгээ, Алдрын Хана дээр зураг, бэлэг
 • 1,000,000 үг уншвал = медаль, пицца, подволк
 • Ангийн түвшин
 • 7,000,000 үг уншвал = Ногоон чонын бахархал, пицца, зайрмагны үдэшлэг (Зөвхөн 3-р анги)
 • 10,000,000 үг уншвал = Ногоон чонын бахархал, пицца, зайрмагны үдэшлэг
 • 15,000,000 үг уншвал = Ногоон чонын бахархал, пицца, зайрмагны үдэшлэг
 • 20,000,000 үг уншвал = Ногоон чонын бахархал, пицца, зайрмагны үдэшлэг

Онооны шагнал

 • Багш, сурагчид хамтдаа зорилгоо тодорхойлно. Ингээд хэрэв сурагч зорилгодоо хүрвэл багш нь шагнаж урамшуулна. 
 • Эдгээр урамшууллаас дурьдвал:
  • Гэрийн даалгавраас чөлөөлөгдөх
  • Галзуу үсний өдөр
  • Дүрэмт хувцасгүй өдөр гэх мэт

Цэцэрлэгээс-2-р анги

All-Star Клуб

 • All-Star Клубт яаж орох вэ? 
  • Ман энгийн! Өдөр бүр Разкидс дээр ном сонсоно мөн уншина, дараа нь асуулт хариуланд хариулна. Илүү их унших тусам илүү их од цуглуулна. 

Разкидс 

 • Сурагчид жилийн эхэнд  (A - Z хүртэл) уншлагын төвшингөө тодорхойлуулна. Түвшин бүр дээр ном нэг бүрийг сонсож, уншаад, асуултанд хариулна. Уншиж байхдаа оноо цуглуулна. Түвшингийнхөө номнуудаа уншаад дуусгавал автоматаар түвшин дээшилнэ. Түвшин бүрт тэнцвэртэй байхын тулд уран зохиол, уран зохиолын бус номуудыг хольсон байдаг. 

All-Star Шагнал

 • Цэцэрлэг
  • 20,000 од = бэлэг, Алдрын Хана дээр зураг, гэрчилгээ
  • 30,000 од =  медаль, пицца, подволк
 • Бэлтгэл анги
 • 30,000 од = бэлэг, Алдрын Хана дээр зураг, гэрчилгээ
 • 40,000 од =  медаль, пицца, подволк
 • 1-р анги
  • 40,000 stars = од = бэлэг, Алдрын Хана дээр зураг, гэрчилгээ
  • 50,000 од =  медаль, пицца, подволк
 • 2-р анги
  • 50,000 stars =  од = бэлэг, Алдрын Хана дээр зураг, гэрчилгээ
  • 60,000 од =  медаль, пицца, подволк

All-Star Ангийн шагнал

 • Цэцэрлэг/ Бэлтгэл анги
  • 500,000 од 
 • 1-р анги
  • 700,000 од
 • 2-р анги
  • 900,000 од