School closure

School closure

Please note the message from the government regarding the current school closure!

Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу сургуулийн үйл ажиллагаа түр зогсож байна!

Published on: 2020/11/11