Extracurricular Activities

Extracurricular Activities
ECATeacherDescriptionMongolianTools
Mongolian Script
Ms. Zoloo

The classical or traditional Mongolian script also known as Hudum Mongol bichig, was the first writing system created specifically for the Mongolian language, and was the most successful until the introduction of Cyrillic in 1946. Derived from Sogdian, Mongolian is a true alphabet, with separate letters for consonants and vowels.

Монгол соёл, түүхийн үнэт дурсгал болох монгол бичгийн цагаан толгойтой танилцаж, уншиж, бичиж сурах
Mongolian Book Club

Ms. Zoloo

Welcome to Mongolia Book Club! This is not an ordinary book club. It works especially well in the classroom for students to improve their vocabulary and Mongolian language skill and gives opportunity to be inspired by the literature.

Монгол хэлний чадвараа ахиулж, үгийн баялгаа нэмэгдүүлж, уран зохиолын ертөнцөөр аялах
Karate

Mr. Khangaikhuu

Karate is a Japanese art of self defense. Self defense means in karate that you only attack if your life depends on it. Otherwise never attack first. Defense is the fundamental part of karate. Karate is life long learning. You will learn, how you defend yourself at first with basic defending technics "kihon", "kata" and how to use karate in real life "kumite". All basic karate technics will be taught. If you are good, you could train with the trainer in special "Dojo" to get more deep experience in karate. You can also be next karate Olympic games winner, if you train many years. Karate will develop you in a better person, because karate requires not only muscle and body toughness, it teaches you how you control your mind and mentality. I hope I can teach you the way you live a life of warriors

Карате бол Японы бие хамгаалах урлаг юм. Карате-д бие хамгаалах гэдэг нь хэн нэгэн чамруу халдсан тохиолдолд л биеэ хамгаална, хэзээ өөрөө эхэлж халдахгүй гэж үздэг. Хамгаалалт бол карате-гийн үндсэн хэсэг юм. Карате-г бүхий л насаараа ч сурч болох бөгөөд эхний ээлжинд өөрийгөө хамгаалах "кихон", "ката" техникийг заах болно. Дараагаар нь амьдрал дээр карате-г ашиглах "кумите" техникийг заах юм. Мөн каратегийн бүх үндсэн техникүүдийг заана. Хэрэв сайн байвал "Дожо" техникээр хичээллэн улам гүнзгийрүүлж болно. Олон жил хичээллэснээр Олимпод ч орох боломжтой юм. Карате-гээр хичээллэх нь бие бялдрын хувьд эрүүл байгаад зогсохгүй сэтгэл зүйгээ удирдахыг заадаг тул хувь хүн төлөвших тал дээр нөлөөлнө гэсэн үг юм. Та бүхэнд би дайчин байхыг зааж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна
We will train barefoot in Sport hall. You have to bring light sport clothes. If you have any Gi "karate clothes then you can bring it.
Step-by-Step College Prep.

Ms. Gardner

Providing step by step actions to take in applying to college: Personal Statements, Application, Video, etc.

Коллежид ороход ямар ямар алхмууд хэрэгтэйг заана. Тухайлбал, өөрийн танилцуулга, сургуульд орох өргөдөл гэх мэт.
SAT Reading Success

Ms. Gardner

Providing strategies to utilize on the Reading portion for SAT to gain success!

SAT шалгалтаа амжилттай өгөхөд нь бэлдэх зорилготой Унших хэсэг дээр хэрхэн ажиллахыг заана.
Drama

Ms. Anar

The study of acting helps students develop personal and social skills: increased poise and confidence, better awareness of their physical and vocal selves, and improved ability to think and react quickly. These talents can help in dealing with sometimes difficult real life (maybe in daily life).

Сурагчид жүжиглэх урлаг сурснаар нийгмийн болон хувь хүний талаас хөгжих боломжтой. Тухайлбал, төлөвших, өөртөө итгэлтэй болох, биеийн болон дуу хоолойны тал дээр өөрийгөө таньж мэдэх, хурдан сэтгэж хариу үйлдэл хурдан хийх гэх мэтчилэн чадваруудыг эзэмших болно. Эдгээр чадварууд нь бодит амьдрал дээрх хүнд хэцүү үе тулгарахад мөн өдөр тутмын амьдралын асуудлуудыг даван туулахад хэрэг болох талтай.
(bring your comfortable clothes)
Fun Stories in Mongolian

Mr. Marat

Sharing and reading the fun stories that happened in Mongolian history and discuss about them in the class. Only for high school students.

Монголын түүхэнд болсон хөгжилтэй түүх болон түүхэн хүмүүст тохиолдсон бодит үйл явдлын талаар монгол хэлээр уншиж ярилцах. Санал бодлоо хуваалцах. Зөвхөн ахлах ангийн сурагчид 9-12 анги
Crafts

Ms. Tuvshin

Craft Club is to provide students with a creative, comfortable atmosphere to learn and create crafts that can be worn, useful, and decorative.

Гар урлалын дугуйланд бид чимэглэлээс эхлээд өмсөж хэрэглэж болохуйц бүтээл хийдэг. Сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж бүтээл хийхэд тохиромжтой орчинг бүрдүүлнэ.
Cotton, needle and thread