Greetings,

Greetings,

We formally invite you to join us in the belated celebration of our 2019-2020 Grade 8 graduated class. Although they have already begun their Grade 9 year, let's join in the Secondary School auditorium to celebrate their last year's academic success on Friday, October 9 at 3:45 pm.

Thank you,

ASU administration

Хүндэт эцэг эхчүүд ээ,

Та бүгдийг 2019-2020 оны хичээлийн жилд 8-р анги төгсөгчдийнхөө баярын арга хэмжээнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хэдийгээр тэд 9-р ангидаа хэдийнэ элсэн орсон ч 10-р сарын 9-ний Баасан гарагт 15:45-аас сургуулийнхаа хурлын танхимд дунд сургуулиа амжилттай төгссөнөө тэмдэглэх гэж байна.

Хүндэтгэсэн,

Сургуулийн захиргаа

Published on: 2020/10/06