PSAT 10, 2019 March 12

PSAT 10, 2019 March 12

Dear Parent or Guardian,

The American School of Ulaanbaatar will provide all students in Grade 10  the opportunity to sit the PSAT 10 this Spring. ASU will administer the PSAT 10 on March 12th 2019 to students in grades 10 who choose to register for the exam. The cost to take the PSAT 10 is USD $25.00.

The purpose of the PSAT (practice SAT) is to give all students an opportunity to experience taking a college readiness test and to identify students who might benefit from advanced coursework. By taking the PSAT your child will have access to resources that will help prepare him/her for the future. Two resources that will be of benefit to all students are:

  1. A list of personalized careers and potential college majors based on the preferences indicated on the PSAT; and
  2. Access to MyRoad™, the College Board's interactive college and career planning website.

Other resources that will be provided to all students who participate in the test include the following:

  1. MY COLLEGE QUICK START™, a personalized interactive planning program based on the individual student’s test results;
  2. An online score report, including projected SAT® score ranges, state percentiles, and the ability to sort answer explanations by difficulty and question type;
  3. A customized SAT® study plan including a review of results, SAT® practice questions, and personalized skill improvement ideas.

Deadline to submit your order for PSAT 10 is December 10, 2018. The payment must be submitted to Finance Office by this date to be eligible to take the test.

If you have questions regarding the PSAT, please stop by the SAT Ambassador booth (every Monday at the secondary school reception from 12:00-12:30 PM) or reach out to Ms. Ariun via email: counselor@asu.edu.mn.

You may also visit https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9/test-design for more information.

Sincerely,

Ariun Zorigt

Academic Counselor

American School of Ulaanbaatar.
Хүндэт Эцэг эх танаа

Америк Дунд Сургуулиас 10-р ангийн нийт сурагчдад зориулан 2019 оны  3-р сарын 12-нд PSAT 10 шалгалтыг зохион байгуулах гэж байгаа тул уг шалгалтыг өгөх сонирхолтой сурагчид бүртгэлд хамрагдах боломжтой. PSAT 10 шалгалтын хураамж нь $25.00.

PSAT шалгалтыг өгснөөр сурагчид коллежийн SAT-д өөрийгөө бэлтгэх, түүнчлэн ахисан түвшний хичээлүүдийн давуу талуудыг олж мэдэхэд чиглэгдсэн болно. Уг шалгалтыг өгсөн сурагчид төрөл бүрийн нэмэлт материал, сургалтын эх үүсвэрүүдээр хангагддаг. Үүнд дараах хоёр эх сурвалж багтана.  

1. PSAT шалгалтаар тухайн сурагчийн хичээлүүдийг тодорхойлж, тохирсон мэргэжлийн хөтөлбөрүүд болон коллежүүдийн жагсаалт олгодог

2. MyRoad™ буюу АНУ-ын Коллежуудын зөвлөлөөс гаргасан карьер төлөвлөх, мэргэжлээ сонгоход туслах вебсайт

Түүнээс гадна дараах гарын авлага, материалуудаар хангана. Үүнд:

  1. MY COLLEGE QUICK START™, шалгалтын дүн дээр үндэслэн, тухайн сурагчийн түвшинд тохируулж боловсруулсан хөтөлбөр
  2. Онлайнаар шалгалтын онооны тайланг шалгах боломжтой. Үүнд, SAT-д авж болох боломжит оноо, улсын дундаж шалгалтын оноо, асуултын хариултыг төрөл болон хэр хүнд гэдгээс хамааран, ангилах чадвар зэрэг багтана.
  3. Тухайн сурагчид тохируулж боловсруулсан SAT®-д бэлтгэх төлөвлөгөө, шалгалтын асуултууд болон чадвар хөгжүүлэх давтлагууд

Шалгалтын төлбөр болох US $25.00 сургуулийн Санхүүгийн албанд 2017-12-10-ны дотор төлнө үү.

Хэрвээ танд PSAT шалгалтын талаарх асуулт байвал сургуулийн SAT төлөөлөгчидтэй уулзаж зөвлөгөө авах эсвэл зөвлөх багш З. Ариунтай counselor@asu.edu.mn -ээр холбогдоорой. (SAT төлөөлөгчид нь 5 сурагчдаас бүрдсэн клуб бөгөөд долоо хоногийн Даваа гараг бүр цайны цагаар сургуулийн үүдний хэсэгт байрлаж, мэдээлэл хүргэдэг юм.)

Та доорх линк рүү орж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.  https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-10/test-design

Хүндэтгэсэн,

Ариун Зоригт

Зөвлөх Багш

Улаанбаатар дахь Америк Сургууль

Published on: 2018/11/19