PTG Meeting – Wednesday, April 25th, 2018

PTG Meeting – Wednesday, April 25th, 2018

PTG Meeting – SAVE THE DATE!

Wednesday, April 25th, 2018

Dear Parents,

This Wednesday, April 25th, 2018 we will hold our fourth monthly Parent & Teacher Group meeting of 2018. All parents are invited and strongly encouraged to attend, however, this meeting is mandatory for Parents and Students in Grades 8, 9, and 10. The topic under discussion will be: High School, Career and College Planning, facilitated by ASU’s Guidance Counsellor Ms. Ariun Zorigt.

Please note: For your convenience, Ms. Zorigt will present in English at 5:30 PM and in Mongolian at 6:30 pm in the Secondary School meeting room (Rm 204)

School Administration

24 April 2018


Эцэг эх/ Багш нарын зөвлөлийн хурал- Он сар өдрийг хадгална уу!

2018 оны 4-р сарын 25-ны өдөр, Лхагва гарагт

Хүндэт Эцэг эхчүүдээ,

Та бүхнийг 2018 оны 4-р сарын 25-ны өдөр, Лхагва гаригт энэ жилийн 4-дэх удаагийн Эцэг эх/ Багш нарын зөвлөлийг зарлаж байна. Энэхүү хуралд бүх эцэг эхчүүдийг заавал оролцохыг урьж байна. Ялангуяа 8, 9, 10-р ангийн эцэг эхчүүдэд хамааралтай асуудал яригдана. Манай ахлах сургуулийн зөвлөх багш “Их сургууль болон Мэргэжил сонголт, Коллежид орох төлөвлөгөө” гэсэн сэдвээр энэ удаагийн уулзалтыг хийнэ.

Тэмдэглэж авна уу: Хатагтай Ариун Зоригт ахлах сургуулийн 204 тоот хурлын өрөөнд оройн 5:30-д Англи хэлээр, 6:30-д Монгол Хэлээр илтгэлээ тавих болно.

Сургуулийн Захиргаа

2018 оны 4-р сарын 24

Published on: 2018/04/24