Well done! Keep up the great work, Seniors!

Well done! Keep up the great work, Seniors!

Сайн байна уу? Зургаадай баг маань брайл дээр хэвлүүлсэн 26 ширхэг үлгэрийн номоо 116р сургуульд хүргэж өглөө. Эхний төслийг маань дэмжсэн та бүгдэд баярлалаа. Дараагийн төслөө бид удахгүй танилцуулах болно оо . 

Hello everyone! Our Zurgaadai team has just delivered 26 braille books to school number 116. Thank you to everyone for supporting our first project. We will announce our next project soon  


Published on: 2019/02/19